bv-per uomoBRUNO VAS­SARI PER UOMO to linia pro­duk­tów spec­jal­nie stwor­zonych do codzi­en­nej pielę­gnacji męskiej skóry. Pole­camy bal­sam naw­ilża­jący po gole­niu, czy spec­jalny kremo — żel naw­ilża­jący do twarzy.

PER UOMO AFTER SHAVE BALM

per uomo afterBal­sam naw­ilża­jący po goleniu

Opis: Odświeża­jąca, wolna od oleju for­muła zapo­b­ie­ga­jąca podrażnieniom i prze­susze­niu skóry zmęc­zonej codzi­en­nym zabiegiem gole­nia. Pozostawia na skórze warstwę ochronną.

Skład:

 • glikol propy­lenowy – nawilża
 • alan­toina – naw­ilża, koi podrażnioną skórę
 • oczar wir­gini­jski – przy­wraca jędrność skóry, jej praw­idłowe naw­ilże­nie; łagodzi podrażnienia, zacz­er­wie­nienia, łuszcze­nie skóry
 • bis­abolol – Bis­abolol jest najważniejszym związkiem czyn­nym zawartym w rumi­anku lekarskim o wyjątkowo sze­rokim spec­trum działania.Działa prze­ci­wza­pal­nie, prze­ci­w­bak­teryjnie, przyspiesza pro­ces goje­nia i koi podrażnioną, wrażliwą skórę. Ogranicza dzi­ałanie proza­pal­nych cytokin (IL-​1), łagodząc podrażnienia i zacz­er­wie­nie skóry wywołane stosowaniem deter­gen­tów. Jed­nocześnie zwięk­sza przenikanie sub­stancji akty­wnych przez warstwę rogowa naskórka. Jest więc jedynym w swoim rodzaju pro­mo­torem prze­jś­cia przezskórnego o dzi­ała­niu łagodzącym.
 • men­tol - odświeża

Zas­tosowanie: Bal­sam należy stosować na oczyszc­zoną skórę , bezpośred­nio po goleniu.

Pojem­ność: 75 ml

PER UOMO ACTIV HYDRATANT CREAM

per uomo gelAkty­wny żel-​krem

Opis: Bogata for­muła wygładza­jąca żel– krem zapew­nia ekstremalny kom­fort. Bardzo łatwo wchła­nia się, naw­ilża i przy­go­towuje skórę do zetknię­cia z agresją środowiska zewnętrznego. Zapo­b­iega odwodnieniu.

Skład:

 • gliceryna – nawilża
 • glikol butylenowy – nawilża
 • masło shea – naw­ilża, zmiękcza skórę, koi, dzi­ała przeciwzmarszczkowo
 • biosac­cha­ride gum – 1 — Skład­nik pochodzenia roślin­nego pozyski­wany z soi i kukury­dzy; dzi­ała naw­ilża­jąco, osłabia reakcje alergiczne.

Zas­tosowanie: Pro­dukt należy stosować rano i wiec­zorem na oczyszc­zoną skórę.

Pojem­ność: 75 ml

PACK PER UOMOZESTAW KOS­ME­TYKÓW PO GOLENIU

after gelIde­alne połącze­nie dwóch kos­me­tyków do codzi­en­nej pielę­gnacji skóry twarzy mężczyzny.

W skład zestawu wchodzi:

 • After Shave Balm 75 ml (Bal­sam naw­ilża­jący po goleniu)
 • Actif Hydratant Gel 75 ml (Kre­mowy żel o dzi­ała­niu nawilżającym)